Tag: Unia Europejska

Co to jest pytanie prejudycjalne?

Opublikowany

Pytanie prejudycjalne stanowi środek, który ma eliminować niezgodności
między prawem krajowym a prawem europejskim. podług prawa Unia Europejska należy je
rozwiązywać na korzyść przepisów prawa wspólnotowego.