Jaki jest klucz do polskiej rewolucji gazowej?

Opublikowany

Współpraca w obszarze technologii LNG i wydobycia metanu z pokładów węgla owo dla Polski nadzieja na dywersyfikację źródeł dostaw gazu ziemnego

brak podanego kodu w bazie