Rosną dochody realne w UE. Ale nie we wszystkich krajach

Opublikowany

O 20 proc. wyższe były w 2017 r. realne dochody mieszkańców Unii
Europejskiej w porównaniu z rokiem 2000. W Polsce wzrosły one w tym
czasie o połowę. Nie we wszystkich jednak krajach nastąpiła poprawa odkąd
milenijnego przełomu. W Grecji i we Włoszech są one nadal niższe niż
niemal dwie dekady temu.

brak podanego kodu w bazie