Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych (cz. 9)

Opublikowany

Przedstawiamy dziewiątą część komentarza do ustawy z 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.;
dalej: ustawa p.z.p.), ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych
ustawą z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020;
dalej: ustawa nowelizująca), która weszła w życie 28 lipca 2016 r.