Nie można zmniejszać kwoty przeznaczonej na realizację inwestycji

Opublikowany

Podana przed otwarciem ofert kwota, jaką zamawiający
zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, nie może następnie zostać
obniżona. Można ją co najwyżej zwiększyć, jeśli znajdą się dodatkowe
pieniądze na inwestycję – przypomniała Krajowa Izba Odwoławcza.

brak podanego kodu w bazie