Wojskowe przetargi rządzą się własnymi prawami

Opublikowany

Przy zamówieniach obronnych nie można uzupełnić zaświadczeń o niekaralności. Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że Polską Grupę Zbrojeniową słusznie wykluczono z przetargu na dostawę aut dla armii.

brak podanego kodu w bazie