Informatyka w służbie fiskusa. Czego zabrakło polskim służbom skarbowym w walce o VAT?

Opublikowany

Słaby przepływ informacji w strukturze służb skarbowych, brak narzędzi
do analizy rozliczeń Podatek od towarów i usług, słaba współpraca z organami ścigania, chybiony
sposób oceny efektów pracy kontrolerów skarbowych i marna efektywność
wymiaru sprawiedliwości w ściganiu przestępców podatkowych.  Takie przyczyny powstania luki w Podatek od towarów i usług w latach 2008–2015 wymieniali
eksperci, autorzy raportów poświęconych wyłudzeniom podatku, czy –
szerzej – całej szarej strefie.

brak podanego kodu w bazie