Tag: ZUS

Dla kogo „mały ZUS”?

Opublikowany

odkąd przyszłego roku przedsiębiorcy będą płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne, niezależnie odkąd stażu firmy. Zgodnie z nowymi przepisami, stawka Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie proporcjonalna do przychodów…

Mały ZUS: Preferencyjne składki dla samozatrudnionych

Opublikowany

Prowadzący działalność gospodarczą będą mogli przez 36 miesięcy
opłacać minimalne składki liczone od przychodu firmy. Prawo do tego będą
miały te małe firmy, których przychód w poprzednim roku nie przekroczył
30-krotności minimalnego wynagrodzenia. Przewiduje to przyjęta przez
Sejm w piątek ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek
na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność
gospodarczą na mniejszą skalę.