Media narodowe z nową misją publiczną

Opublikowany

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji musi mieć skuteczne mechanizmy
nadzoru nad działalnością publicznych mediów. Do takiego wniosku doszło
Ministerstwo Kultury. Zaproponowana właśnie nowelizacja przewiduje, że
na prezesa telewizji czy…