Firma podpisze umowę na czas określony, tylko jeśli będzie miała ku temu powód

Opublikowany

Zawarcie kontraktu na pora określony trzeba uzasadnić, np. niepewnością zatrudniania. Jego rozwiązanie będzie wymagać uzasadnienia i konsultacji. Tak przewiduje plan nowego kodeksu pracy
brak podanego kodu w bazie