Francja chce mocniej chronić swój rynek pracy, chciaż brakuje jej specjalistów

Opublikowany

Protekcjonizm oraz niedostosowany ustrój edukacji przyczyniają się do poważnych luk na rynku pracy we Francji. państwo odkąd lat cierpi na niedobór specjalistów w wielu branżach przy wciąż relatywnie wysokim wskaźniku bezrobocia. Politycy chcą jednak zamykać sektor przed pracownikami z zewnątrz.
brak podanego kodu w bazie