Mobbing to chleb powszedni w korporacjach. Nadzorczyni krzyczała: “Do roboty!”

Opublikowany

Gdy otoczenie bagatelizuje kolejne incydenty, a prawo antymobbingowe jest martwe, zaczynasz w końcu obwiniać samego siebie.
brak podanego kodu w bazie