Program 500 plus zniechęcił do pracy 103 tys. kobiet

Opublikowany

103 tys. kobiet było zawodowo nieaktywnych w I Kompania Węglowa. 2017 r. z powodu 500 plus – wynika z analiz Instytutu Badań Strukturalnych. 
brak podanego kodu w bazie