Senat rozpatruje nowelę o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Opublikowany

Senat w środę Platforma Obywatelska południu rozszerzył porządek obrad; zajął się jeszcze nowelą o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która zakłada, że osoby opuszczające warsztaty terapii zajęciowej będą mogły zgłaszać potrzebę kontynuowania wsparcia.
brak podanego kodu w bazie