Świadek: Nie miałem informacji o Amber Gold i OLT Express

Opublikowany

Jako oddelegowany do resortu finansów oficer Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w czasie tej pracy nie miałem żadnych informacji dotyczących Amber Gold i OLT Express - mówił w poniedziałek przed sejmową komisją śledczą ds. Amber Gold b. funkcjonariusz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
brak podanego kodu w bazie