Tag: GUS

Przegrana generacja prekariuszy na śmieciówkach czy ludzie sukcesu. Jaka jest prawda o młodych pracownikach

Opublikowany

Bezrobocie w naszym kraju nigdy nie było tak niskie – według badań
Eurostatu bez pracy pozostaje 4,7 proc. Polaków. Dane GUS są nieco mniej
optymistyczne – 6,6 proc., ale wyliczenia biorą pod uwagę
zarejestrowanych bezrobotnych, również tych pracujących na czarno.
Sytuacja na rynku pracy wydaje się więc znakomita. Jeśli jednak
przyjrzymy się jej bliżej, okaże się, że nie dla wszystkich.