Tag: UE

Sądowa kontrola zatrudnienia w Kościołach

Opublikowany

Związki wyznaniowe mogą żądać od kandydatów do pracy
przynależności do tej samej grupy religijnej, ale tylko wówczas, jeśli
jest to uzasadnione i nie prowadzi do dyskryminacji. Wymogi takie
podlegają sądowej kontroli. Tak wynika z wyroku Trybunału
Sprawiedliwości UE z 17 kwietnia 2018 r.

Wolny rynek UE z ograniczeniami dla polskich firm

Opublikowany

Spór o pracowników delegowanych, czarny PR wokół polskiej żywności, a także celowe ograniczanie eksportu polskiej wódki – to niektóre z działań protekcjonistycznych w krajach UE. Najczęściej mają twarz urzędnika średniego szczebla, który nagina prawo, aby chronić rodzime firmy.