Tag: UE

Spóźniona opinia z innego kraju nie ochroni przed ZUS

Opublikowany

Jeśli instytucja ubezpieczeniowa jednego kraju UE
spóźni się z przekazaniem innemu opinii na temat podlegania obywatela
UE ubezpieczeniom społecznym, nie oznacza to, że tymczasowe ustalenie
ustawodawstwa właściwego jest wiążące dla ZUS. Jeżeli świadczeniobiorca
nie spełnia warunków do objęcia ubezpieczeniami w innym kraju, ma
odprowadzać składki do ZUS.

Rosną dochody realne w UE. Ale nie we wszystkich krajach

Opublikowany

O 20 proc. wyższe były w 2017 r. realne dochody mieszkańców Unii
Europejskiej w porównaniu z rokiem 2000. W Polsce wzrosły one w tym
czasie o połowę. Nie we wszystkich jednak krajach nastąpiła poprawa od
milenijnego przełomu. W Grecji i we Włoszech są one nadal niższe niż
niemal dwie dekady temu.