Tag: Unii Europejskiej

Rosną dochody realne w UE. Ale nie we wszystkich krajach

Opublikowany

O 20 proc. wyższe były w 2017 r. realne dochody mieszkańców Unii
Europejskiej w porównaniu z rokiem 2000. W Polsce wzrosły one w tym
czasie o połowę. Nie we wszystkich jednak krajach nastąpiła poprawa od
milenijnego przełomu. W Grecji i we Włoszech są one nadal niższe niż
niemal dwie dekady temu.

Praca na czas określony w standardzie

Opublikowany

Co siódmy zatrudniony w Unii Europejskiej – blisko 27 milion osób – zatrudniony jest jedynie na pora określony. W Polsce, z punktu widzenia pracowników, proporcje te wypadają znacznie gorzej. Udział umów okresowych przekracza 26 proc….