Tag: ZUS

Spóźniona opinia z innego kraju nie ochroni przed ZUS

Opublikowany

Jeśli instytucja ubezpieczeniowa jednego kraju UE
spóźni się z przekazaniem innemu opinii na temat podlegania obywatela
UE ubezpieczeniom społecznym, nie oznacza to, że tymczasowe ustalenie
ustawodawstwa właściwego jest wiążące dla ZUS. Jeżeli świadczeniobiorca
nie spełnia warunków do objęcia ubezpieczeniami w innym kraju, ma
odprowadzać składki do ZUS.