Zaprzeczenie ojcostwa przez dorosłe dziecko w TK

Opublikowany

 Jedynie trzy lata od momentu osiągnięcia pełnoletniości ma dziecko, aby
wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa. I to niezależnie od tego,
kiedy dowiedziało się o swoim biologicznym pochodzeniu. Zdaniem autora
skargi, która właśnie trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, tego
rozwiązania zawartego w art. 70 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie da
się pogodzić z ustawą zasadniczą.