„Sądy rodzinne muszą być dwuinstancyjne”

Opublikowany

Rozmawiamy z sędzią EWĄ WASZKIEWICZ - Należy stworzyć fundusze prawne umożliwiające realizację postanowień sądów rodzinnych oraz odpowiednie sankcje za niewykonywanie ich. Obecnie jedyną groźbą jest kara grzywny, która nie jest skuteczna.
brak podanego kodu w bazie