Tag: Ministerstwo Finans

Fiskus będzie walczył z piractwem internetowym?

Opublikowany

W „Pulsie Biznesu” czytamy o niezwykle interesującym sposobie na walkę z piractwem internetowym, którego podjęło się Stowarzyszenie Dystrybutorów Programów Telewizyjnych Sygnał (SDPTS). Prezes stowarzyszenia Jarosław Mojsiejuk, do walki z serwisami rozpowszechniającymi treści objęte ochroną praw autorskich, postanowił zaprząc Głównego Inspektora Informacji Finansowej. Ministerstwo Finansów odpowiada – ściganie piratów nie leży w kompetencjach inspektora.

Minister Rostowski zarzuca sieć. Skarbówka nie daruje nikomu

Opublikowany

Poznaliśmy założenia do projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej
przygotowane przez Ministerstwo Finansów. Dokument przewiduje ok. 130
zmian w przepisach. Niektóre z nich mają charakter fundamentalny. Kluczowa zmiana to zwiększenie dostępu do tajemnicy bankowej. Fiskus pozna dane nadawców przelewów, czyli każdego.

Rewolucja w urzędach i izbach skarbowych

Opublikowany

Każda izba skarbowa ze wszystkimi podlegającymi jej dziś urzędami
skarbowymi ma być jedną jednostką budżetową – z jednym dyrektorem. A to
daje możliwość swobodnej reorganizacji urzędów, w tym ich likwidacji.
Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, Ministerstwo Finansów chce, by
wprowadzające takie zmiany nowe przepisy zaczęły obowiązywać już od 1
stycznia 2014 r.