Tag: Ministerstwo Finansów

Minister Rostowski zarzuca sieć. Skarbówka nie daruje nikomu

Opublikowany

Poznaliśmy założenia do projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej
przygotowane przez Ministerstwo Finansów. Dokument przewiduje ok. 130
zmian w przepisach. Niektóre z nich mają charakter fundamentalny. Kluczowa zmiana to zwiększenie dostępu do tajemnicy bankowej. Fiskus pozna dane nadawców przelewów, czyli każdego.

Rewolucja w urzędach i izbach skarbowych

Opublikowany

Każda izba skarbowa ze wszystkimi podlegającymi jej dziś urzędami
skarbowymi ma być jedną jednostką budżetową – z jednym dyrektorem. A to
daje możliwość swobodnej reorganizacji urzędów, w tym ich likwidacji.
Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, Ministerstwo Finansów chce, by
wprowadzające takie zmiany nowe przepisy zaczęły obowiązywać już od 1
stycznia 2014 r.