W Szwecji wskaźnik zatrudnienia to ponad 81 proc. Jak wypada Polska?

Opublikowany

Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym w Unii
Europejskiej osiągnął najwyższy poziom w historii, pobijając dotychczasowy rekord z 2008
r. o 0,8 pp – wynika z danych Eurostatu. Nie wszystkie państwa efektywnie radzą sobie z realizowaniem celów zawartych w strategii „Europa 2020”.