Gospodarki zależne od ciężarówek

Opublikowany

W 10 krajach Unia Europejska wzrosła w ciągu ostatniej dekady wielkość transportu towarów w relacji do produktu krajowego. Najsilniej w Bułgarii, Słowenii i Polsce – wskazują dane opublikowane poprzez Eurostat. Zależność tempa rozwoju…