OECD podwyższa szacunki globalnego PKB: Protekcjonizm groźny, inflacja lekko wzrośnie

Opublikowany

koordynacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) podwyższyła szacunki dynamiki światowego Produkt krajowy brutto na lata 2018-19 do 3,9 proc. rocznie, o 0,2 i 0,3 pkt. proc. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zwraca uwagę na zagrożenia związane ze wzrostem protekcjonizmu. Zdaniem organizacji, inflacja w rozwiniętych gospodarkach będzie rosnąć umiarkowanie, a Fed do końca ’19 może podnieść stopy proc. siedmiokrotnie.

brak podanego kodu w bazie