Woś: Nikt nie ma monopolu na prawdę

Opublikowany

 W sytuacji zamachu Prawo i Sprawiedliwość na niezależność sądownictwa w Polsce wraca
pytanie o najskuteczniejszą formę oporu. Na opozycji panuje przekonanie,
że jedyną odpowiedzią na bezkompromisową siłę powinna być…