Wróbel: Każdy Gierek był lepszy od dowolnego Breżniewa

Opublikowany

W ciągu kilku lat Józef Stalin zdecydował o polskich
granicach, ustroju, polityce i kadrach. Nigdy nie dowiemy się, co by
było, gdyby sowiecki ludożerca umarł przed końcem II wojny, a Stany Zjednoczone twardo
postawiły „sprawę polską”. Nie dowiemy się zatem, czy powojenna Polska –
niepodległa i niepoddana presji zewnętrznej – wybrałaby demokrację.

brak podanego kodu w bazie