Mniej piwnych reklam to mniej korektywy

Opublikowany

Jednym z istotniejszych argumentów przytaczanych w
dyskusji o nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości jest oddziaływanie
reklam piwa na… zajęcia sportowe dzieci i młodzieży. Otóż przygotowany
poprzez resort Zdrowia plan przewiduje…