5 rodzajów zwolnień od pracy, jakie przysługują pracownikowi na dziecko

Opublikowany

Młodym rodzicom ustawodawca przyznał szereg przywilejów – kobiety w
ciąży mają między innymi zapewnioną gwarancję zatrudnienia i system prawny do 8-godzinnego
dnia pracy. Zarówno matce, jakże i ojcu przysługuje też szereg dni wolnych odkąd pracy związanych z opieką nad dzieckiem.

brak podanego kodu w bazie