Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: Nowy egzamin lepszy niż gimnazjalny

Opublikowany

„Test może wydawać się trudny. Zwiększyła się na przykład liczba lektur do przeczytania. Do tej chwili do matury trzeba było znać 13 pozycji. aktualnie poniekąd 20” – mówi Dziennik Gazeta Prawna dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

brak podanego kodu w bazie