Tag: Szkolnictwa Wyższego

Marginalizowany dostęp do treści naukowych

Opublikowany

 Ustawa 2.0 pomija kwestię otwartego rozpowszechniania wiedzy naukowej,
także poza środowiskiem akademickim – uważa sojusz Otwartej Edukacji.
Na ten dylemat zwróciła uwagę w liście do Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego. W…