PKP PLK ogłosiły przetarg na linię Świdnica Kraszowice-Jedlina Zdrój

Opublikowany

Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu dotyczącego przebudowy linii kolejowej nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice-Jedlina Zdrój - poinformowała kolejowa podmiot gospodarczy w ogłoszeniu.
brak podanego kodu w bazie