Tag: Unia Europejska

Sądowa kontrola zatrudnienia w Kościołach

Opublikowany

Związki wyznaniowe mogą żądać odkąd kandydatów do pracy
przynależności do tej samej grupy religijnej, ale zaledwie wówczas, jeśli
jest owo uzasadnione i nie prowadzi do dyskryminacji. Wymogi takie
podlegają sądowej kontroli. Tak…