Tag: Unii Europejskiej

Polska złamała prawo. Problem z przewozem ciężarowym

Opublikowany

Nakładając na firmy transportowe wymóg posiadania
specjalnych zezwoleń, które umożliwiają poruszanie się po niektórych
drogach publicznych, Polska uchybiła zobowiązaniom wynikającym z tzw.
dyrektywy naciskowej. Tak wynika z opinii Yves’a Bota, rzecznika
generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To bardzo zły
prognostyk przed zbliżającym się wyrokiem TSUE, który w większości
przypadków przychyla się do opinii rzeczników.