Tag: Ochrony Konkurencji

Touroperatorzy na rozdrożu

Opublikowany

PROBLEM: Zakres praw przyznanych konsumentom oraz kształt systemu zabezpieczeń finansowych rynku turystycznego owo obszary, które wywołują najwięcej sporów na gruncie projektowanej właśnie ustawy o imprezach turystycznych. Ma ona stać się…