PPK to lek, ale nie na całe zło

Opublikowany

Można przyjąć, że Pracownicze Plany Kapitałowe przyczynią się do wzrostu relacji oszczędności do Produkt krajowy brutto, ale skala tego będzie mniejsza niż 2 punkty proc. Należy je zatem wprowadzić, ale bez przesadnych nadziei na…