Tag: VAT

Poradnia podatkowa z 25 września 2017

Opublikowany

● Kiedy można używać skróconej nazwy firmy na fakturze● Jaka stawka Podatek od towarów i usług obowiązuje na len mielony● Czy świadczona na rzecz sąsiedniego powiatu usługa badania dzieci pod względem psychologicznym podlega VAT●…