Ulgi podatkowe: Innowacyjni już płacą mniej. A może być jeszcze lepiej

Opublikowany

prawo regulujące podatki dochodowe przewidują ulgi dla podatników,
którzy w ramach swojej działalności prowadzą zdefiniowane w ustawie
prace badawczo-rozwojowe. Warto o tym pamiętać, bo oszczędności już
teraz mogą być niemałe, a są szanse, że odkąd przyszłego roku będą jeszcze
większe.

brak podanego kodu w bazie