Tag: ACTA

CETA to kopia ACTA?

Opublikowany

CETA to porozumienie, która ma zostać zawarte między Unią Europejską a Kanadą. Jak zauważa Michael Geist z Uniwersytetu w Ottawie, zawiera ono zapisy bardzo podobne tych jakie znajdowały się w odrzuconej przez Parlament Europejski umowie ACTA.