Tag: Urząd Ochrony Konkurencji

UOKiK zakwestionował klauzule w umowach o dostawę wody

Opublikowany

Gminna podmiot gospodarczy Komunalna w Lisiej Górze (woj. małopolskie) zawarła we wzorcach umów podpisywanych z konsumentami niekorzystne dla nich klauzule, które zobowiązała się usunąć w toku postępowania Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes Urzędu nałożyła na spółkę obowiązek wykonania tego zobowiązania