Bloomberg: Polska chce się stać lotniczą bramą do Azji. Kosztem Europy Zachodniej

Opublikowany

Polska chce wykorzystać gwałtownie rosnący ruch lotniczy (pasażerski i
transportowy), aby przekształcić CPK w kluczową bramę Europy do Azji.
Warszawa jest także otwarta na partnerów z Dalekiego Wschodu, którzy
pomogliby jej sfinansować gigantyczne przedsięwzięcie.

brak podanego kodu w bazie