Elektronizacja tańszych zamówień odłożona w czasie

Opublikowany

zaledwie najdroższe przetargi będą odkąd października prowadzone w internecie. Zdecydowana większość z nich toczyć się będzie nadal na papierze. Urząd Zamówień Publicznych właśnie zapowiedział zmiany w poniekąd.

brak podanego kodu w bazie