Przetargi: Spór o dokumenty, których żąda zamawiający

Opublikowany

 Organizator przetargu nie musi żądać wszystkich możliwych dokumentów
potwierdzających brak przesłanek do wykluczenia. Może poprzestać na
oświadczeniu własnym przedsiębiorcy – uważa Krajowa Izba Odwoławcza.
Urząd Zamówień Publicznych jest przeciwnego zdania.

brak podanego kodu w bazie