Ile zarabia dyrektor szkoły?

Opublikowany

Miesięczne wynagrodzenie dyrektora szkoły wynosi parę tysięcy złotych.
Dyrektor jest wybierany poprzez organ prowadzący daną placówkę
(wójta, burmistrza, prezydenta miasta) w wyniku konkursu. Zwycięzca zajmuje
stanowisko poprzez…