Tag: Trybunału Konstytucyjnego

Lekarze chcą równoważnego czasu pracy

Opublikowany

Ogólnopolski Związek Zawodowy
Lekarzy (OZZL) wystąpi do Trybunału Konstytucyjnego
z wnioskiem o zbadanie zgodności z konstytucyjną
zasadą równości art. 95 ustawy z 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z
2013 r….