Związkowcy nie zawsze są bezwarunkowo chronieni

Opublikowany

Pracodawca nie może rozwiązać umowy z chronionym działaczem związkowym bez zgody organizacji związkowej. Czy sąd może jednak odmówić ochrony takiemu pracownikowi, jeżeli naruszenia są rażące i nie mają związku z działalnością w reprezentacji pracowniczej?

brak podanego kodu w bazie